Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: V.Alamäki Oy
Y-tunnus: 0185104-2
Postiosoite: Piuhatie 10, 90620 Oulu

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Mari Alamäki
Sähköposti: mari.alamaki@v-alamaki.fi
Postiosoite: Piuhatie  10, 90620 Oulu

3. Rekisterin nimi

V. Alamäki Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • V. Alamäki Oy markkinointi (mikäli asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa).
 • Sivuston ja palveluiden viestintään
 • Asiakkuuksien hoitaminen
 • Analysointi ja profilointi
 • Tarjouspyyntöjen käsittely
 • Palautteiden käsittely

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Kotisivuosoite
 • Yrityksen tai yhteisön nimi
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Syntymäaika
 • Jakeluosoite
 • Postiosoite
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotoista
 • Matkareitti
 • Lähtöaika
 • Lähtöpaikka
 • Paluuaika
 • Laatuluokka
 • Matkustajien nimet
 • Erikoisruokavalio
 • Catering toivomukset
 • Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään suojatuilla palvelimilla. Yhteyksissä palvelimiin käytetään vahvoja salauksia.

Lomakkeiden kautta lähetettyjä viestejä säilytetään toistaiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Tietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin ilman, että asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa.
 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, poislukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössäolevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, poislukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössäolevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

10. Asiakkaan oikeudet

Tarkastus- ja oikaisu-oikeus sekä oikeus tulla unohdetuksi

 • Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
 • Jos tiedoissa on virheitä tai asiakas haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, hän voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle asian korjaamista koskevan pyynnön.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot

• Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, säännöllisillä varmuuskopioinneilla sekä muilla henkilödatan suojaamiseen sekä turvalliseen säilyttämiseen tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

12. Evästeet

Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten (kumppanuuksien), kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla.

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

12.1 Käytössä olevat evästeet

Sivusto käyttää Google Analytics -palvelua mm. sivuston käyttöön, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonyymiä eikä sitä voi kohdentaa tiettyyn henkilöön. Voit lukea lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä tästä.

Sivustolla on käytössä Google Maps -karttaupotuksia jotka hyödyntävät Google tilisi tietoja, kun olet kirjautuneena Google tilillesi. Voit lukea lisää Google Mapsin tietojen käsittelystä tästä.